PALVELUT

– Työhyvinvointi, hyvinvointi, stressinhallinta, resilienssi – Mind Coach® Certified Trainer

 • Hyvinvointi ja stressinhallinta
 • Kognitiivisen lyhyt- ja käyttäytymisterapian erityispätevyys
 • Psykoterapeuttiset valmiudet, skeema- ja mooditerapia
 • Mindfindr, psykologinen testauspalvelu
 • Ihmisen mielen hyvinvoinnin ja käyttäytymisen asiantuntijuus, aikuisten, nuorten sekä lasten tunnetaidot
 • Uhkaavat ja haastavat henkilökohtaamiset
 • Vuorovaikutus- ja neuvottelutaidot, kehonkieli
 • Mindfulness
 • Tilanne- ja konfliktihallinta
 • Defusing, debriefing-purkukeskustelut ja koulutukset
 • Turvallisuusauditoinnit
 • Konsultoinnit
 • Yritys-, yhteisö- ja työhyvinvointivalmennukset

– Turvallisuusalan palvelut ja koulutukset, vartijoiden koulutukset ja järjestyksenvalvonta:

 • Vartijoiden ja järjestyksenvalvojien vuotuiset voimankäytön kertaukset
 • Järjestyksenvalvojien koulutukset
 • Järjestyksenvalvojien esimieskoulutukset
 • Voimankäytön lisäkoulutukset
 • Henkilösuojaus koulutukset
 • Tapahtumaturvallisuus, koulutukset ja järjestyksenvalvonta
 • OC-sumutinkoulutukset
 • Teleskooppipatukkakoulutukset
 • Turvallisuusauditoinnit
 • Haastavat tilanteet
 • Taktinen neuvottelu, tilannetaju ja resilienssi
 • Kehonkieli
 • Turvallisuusalalla toimiville haastaviin asiakas- ja väkivaltatilanteisiin varautuminen, räätälöidyt Mind Coach® Certified Trainer stressinhallintakoulutukset, toiminta ja purku uhkaavan tai väkivaltaisen tilanteen jälkeen ja tilanteista oppiminen, lue lisää TÄSTÄ
 • Vastaavan hoitajan palvelut
 • Tapahtumien järjestäjille suunnatut räätälöidyt koulutukset, tutustu tapahtumapalveluihimme TÄSTÄ

– Eri ammattiryhmät, joissa saatetaan kohdata väkivallan uhkaa:

 • Hätävarjelutilanteet/itsepuolustus
 • Konfliktinhallinta
 • Tunnetaidot
 • Vaativat asiakastilanteet
 • Taktinen ja muu neuvottelutaito
 • Väkivaltaan ja sen uhkaan varautuminen työpaikoilla
 • Stressin ja mielen hallinta uhkatilanteissa, toiminta ennen ja jälkeen, varautuminen uhkatilanteisiin

– Ensiapu- ja alkusammutuskoulutukset

– Työturvallisuuskorttikoulutukset


Kysynnän mukaan koulutuksia järjestetään esim. pääkaupunkiseudulla, kuten myös muualla Suomessa!

Yhdistykset, yritykset, seurat jne. koulutukset myös erikseen tilattuina kilpailukykyiseen hintaan omalle ryhmälle!

Voit siis lähettää viestiä siitä, mikä koulutus kiinnostaa. Tehdään koulutus vastaamaan tarpeitanne teille sopivaan ajankohtaan tai otamme yhteyttä kun toivomaasi koulutusta on tulossa tarjolle.


Voimankäyttökoulutukseni ovat turvallisuusalan valvontayksikön ylitarkastajan tarkastamia, erittäin hyviksi ja toimiviksi kehuttu ja havaittu! Palaute ylipäätään koulutuksista on palautekyselyiden mukaan erittäin hyvää! 

Jos arvostat vankkaa kokemusta, ammattitaitoa ja todellista kokemusasiantuntijuutta, ota yhteyttä, koulutuksissamme olet ammattimaisissa käsissä!

Tiedustelut ja ilmoittautumiset puhelimitse tai sähköpostilla: p. 0400 600 902 tai hakulinen.jukka@outlook.com