TIETOA JÄRJESTYKSENVALVONNASTA

 

Mitä järjestyksenvalvoja tekee?

Järjestyksenvalvojan tehtävänä on ylläpitää järjestystä ja turvallisuutta sekä estää rikoksia ja onnettomuuksia siinä tilaisuudessa tai alueella johon hänet on asetettu. Järjestyksenvalvojat toimivat muun muassa kokoontumislain mukaisissa yleisissä kokouksissa ja yleisötilaisuuksissa, majoitus- ja ravitsemisliikkeissä majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain, leirintäalueilla ulkoilulain sekä matkustaja-aluksissa merimieslain nojalla. LYTP:n mukaisesti poliisin- ja rajavartiolaitoksen avuksi järjestyksenvalvojia voidaan asettaa myös terveyden- tai sosiaalihuollon toimipisteeseen, Kansaneläkelaitoksen toimipisteeseen, työvoima- ja elinkeinotoimistoon, kauppakeskukseen, liikenneasemalle, satamaan, lentopaikkaan, joukkoliikenteen kulkuneuvoon, yksityistilaisuuteen, vastaanottokeskukseen ja yliopisto -ja ammattikorkeakouluihin ylläpitämään järjestystä ja turvallisuutta. Tuolloin tehtävää suorittamaan tulee asettaa yksityisen turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijan palveluksessa olevat henkilöt, joilla on voimassa oleva hyväksyminen sekä järjestyksenvalvojaksi että vartijaksi.

Miten järjestyksenvalvojaksi pääsee?

Järjestyksenvalvojaksi voidaan hyväksyä henkilökohtaisilta ominaisuuksiltaan tehtävään sopiva 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka on saanut sisäasiainministeriön vahvistaman koulutuksen. Peruskoulutus on pituudeltaan 40 tuntia. Uudistettaessa järjestyksenvalvojaksi hyväksymistä tulee suorittaa sisäasiainministeriön vahvistama 8 tunnin mittainen järjestyksenvalvojan kertauskoulutus. Perus- ja kertauskoulutuksen lisäksi voidaan järjestyksenvalvojalta edellyttää esimerkiksi 16 tuntia kestävän voimankäytön lisäkoulutuksen suorittamista jota ennen tulee olla suoritettuna oc sumutinkoulutus.

Kuka voi kouluttaa?

Järjestyksenvalvojakoulutusta saavat antaa poliisilaitokset, eräät ammatilliset oppilaitokset sekä se jonka lukuun kouluttajana toimivalla on voimassa oleva poliisihallituksen antama hyväksyminen järjestyksenvalvojakouluttajaksi. Luettelo hyväksytyistä järjestyksenvalvojakouluttajista on nähtävissä turvallisuusalan valvontayksikön kotisivuilla www.poliisi.fi/tavy