REALISMIA JA ENNAKOINTIA

Parasta turvaa antaa tilanteiden realistinen ennakointi. Ennakoimalla pystyy parhaimmillaan välttämään kokonaan tilanteiden eskaloitumisen.

Joskus, kaikesta huolimatta, tilanne kuitenkin kärjistyy. Erilaisissa työ- ja asiakaspalvelutilanteissa koetaan monenlaista uhkaa tai olet ehkä väärässä paikassa väärään aikaan. Realismia ja ennakointia on myös ymmärtää ja tietää se tosiseikka, että usein kohdatessamme väkivaltaa, olemme tilanteessa yksin. Kameroista nähdään mahdollisesti kuka teki ja mitä mutta apu tulee eri muodoissa paikalle viiveellä. Silloin tilanne on usein tavallaan jo ohi ja kyseessä on enemmänkin jälkihoito ja asioiden selvittely. Tilanteesta itsestään on pitänyt selviytyä yksin. Muun muassa siksi, on hyvä jo ennakkoon miettiä ja harjoitella toimintamallit ja tavat selviytyä. Jälkihoito myös itsessään pitää tehdä tietysti oikein, jotta vältetään esimerkiksi post-traumaattinen stressi ja muut ongelmat.

Säilytä toimintakykysi ja varaudu

Jokainen voi parantaa valmiuksiaan kohdalleen osuvasta väkivaltatilanteesta valmistautumalla siihen oikein. On kyseessä sitten työtehtävät tai muu uhkaava tilanne, realistinen ajattelu ja harjoittelu antaa eväitä selviytymiselle.

Turva- ja itsepuolustuskoulutus sopii ja on hyväksi kaikille. Taito puolustautua oikeudetonta hyökkäystä vastaan on kuin vakuutus: sitä ei toivo tarvitsevansa, mutta se on hyvä olla olemassa. Turvallisuus, niin työssä kuin vapaa-ajalla, on myös yksi ihmisen hyvinvointiin liittyvistä tärkeimmistä perustarpeista.

Asioita pitää harjoitella ja tehdä se oikein. Faktaa on se, että valtaosa ihmisistä menettää osittain tai kokonaan toimintakykynsä todellisen väkivallan edessä. Hätä, pelko ja paniikki aiheuttavat kehossamme mm. fysiologisia muutoksia, joiden seurauksena toimintakykymme pahimmillaan putoaa rajusti. Yksinkertaisetkaan toiminnot, kuten esimerkiksi puhelimen käyttö eivät onnistu, joillain tajunnantaso laskee ja toinen saattaa menettää hetkellisesti näkönsä kovan stressin alla! Tilannetajua ja resilienssiä voi kukin onneksi kehittää halutessaan.

Onneksi jokainen voi halutessaan parantaa kykyä selviytyä erilaisista tilanteista ja parantaa toimintavalmiuttaan. Väkivaltaisen tilanteen hallinta ei tee poikkeusta tässä asiassa. Jos haluat, kehityt kyllä.

Työväkivallan ja sen uhan käytännön hallinta liittyy jokapäiväiseen työskentelyyn jo useissa työtehtävissä. Lain mukaan työnantajan on huolehdittava työntekijän terveydestä ja turvallisuudesta. Asia pitää usein muistaa myös ”asiakkaiden” suuntaan. Koulutuksissa tuodaankin esiin myös lain näkökulma siihen, mitä saa ja voi tehdä. Mitkä ovat kunkin lain mukaiset oikeudet, vastuut ja velvollisuudet. Koulutuksissa opetellaan hyväksytyt ja toimivat toimintamallit.

 

Ennakointi on merkittävimpiä asioita turvallisuuteen liittyen. Älä ajaudu reagoimaan vaan opi ennakoimaan.

Luottamus on tie menestykseen. Opi, tunnista ja tiedosta luottamuksen merkitys esimerkiksi stressinhallinnassa, konfliktinhallinnassa, eri työtehtävissä sekä ammateissa.

Oletus on tuhon siemen, älä oleta, vaan tiedä ja tunnista omat voimavarasi. 

On parempi osata jotain, mitä ei välttämättä tarvitse, kuin tarvita jotain, mitä ei osaa.