STRESSINHALLINTA, HYVINVOINTI JA TERAPIA

Sertifioidun valmentajan palvelut stressinhallintaan

Mind Coach® Certified Trainer

Palveluihimme kuuluu myös keho-mielen valmentamisen erikoisosaamista, stressinhallintaan liittyvää valmennusta ja koulutusta sekä terapiaa.

Älä odota, että stressi hallitsee elämääsi ja huonontaa elämänlaatuasi henkisesti sekä fyysisesti, vaan ennakoi, opiskele ja ota työkalut käyttöön ottamalla rohkeasti yhteyttä! Stressi, uupumus, väsymys ja masennus eivät katso ammattia, ikää tai sukupuolta. Työyhteisössä psykososiaalinen kuormitus on vahvasti läsnä stressitekijänä ja vaikuttaa työyhteisön dynamiikkaan ja työhyvinvointiin sekä sairaspoissaoloihin.

Lisää tietoa aiheesta saat lukemalla eteenpäin.

Lisätiedot ja yhteydenotot: hakulinen.jukka@outlook.com / puh. 0400 600 902


Stressiä?

Painaako joku mieltäsi? Onko sinulla jatkuvaa kuormitusta, josta haluaisit eroon? Onko stressi sinulle tuttua, vai tunnistatko sitä ylipäätään kunnolla? Haluatko oppia stressin mekanismit, vaikuttaa niihin ja samalla parantaa elämänlaatuasi kaikilla elämän osa-alueilla, työssä ja vapaa-ajalla? Haluatko mm. tutustua itseesi, persoonaasi, tapoihisi sekä rutiineihisi ja tätä kautta tietoisuustaitojen kautta vaikuttaa elämänlaatuusi? Entäpä tunneäly ja tunnetaidot? Kiinnostaako tietää, miten tunteet liittyvät stressiin?

Erilaiset fysiologiset muutokset ovat väistämättömiä, kun stressaa. Siksi ne on hyvä tunnistaa, jotta
niihin voi vaikuttaa. Jokainen kokee stressiä ja on toki hyvä muistaa, että on myös positiivista stressiä ja sitä oikeastaan tarvitsemme. Sitä negatiivista stressiä ja varsinkaan kumuloituvana, ei ole hyvä olla. Stressin eri ”lajeja” on paljon ja niihin voi vaikuttaa vain tunnistamalla niitä. Toinen stressaa töistä, toinen niiden puutteesta, joku ihmissuhteista tai niiden puutteesta, kuka taloudesta, kuka mistäkin. Myös erilaiset riippuvuudet ja addiktiot aiheuttavat monille paljon stressiä.

Pahimmillaan stressi aiheuttaa erilaisia vakavia ongelmia, kuten uupumista (eri asia kuin väsymys), masennusta, ihmissuhdeongelmia ja työtapaturmia. Myös yleiseen terveydentilaan stressi vaikuttaa negatiivisesti monin tavoin pitkittyessään. Monen sairaudenkin taustalla voi olla stressi. Todistetusti, hallitsemalla tätäkin osa-aluetta elämässä, työn tuottavuus, hyvinvointi ja terveys paranee merkittävästi.

Stressinhallinta on avainasemassa myös neuvottelutilanteissa. Kuten sanonta kuuluu, saavutat elämässäsi sen, mitä osaat tai uskallat neuvotella. Esimerkiksi haastavan henkilön kohtaamis- ja väkivaltatilanteessa stressi on vahvasti läsnä ja on olennaista osata neuvotella sekä kyetä tulkitsemaan kehonkieltä. Kehonkieli paljastaa usein myös stressin, mutta paljon muutakin. Hyvin usein myös tavallisessa neuvottelutilanteessa molemmat neuvottelun osapuolet kokevat jonkun tasoista stressiä. Et voi hallita toisen stressiä tai mitään tilannetta ylipäätään, jos et ensin hallitse itseäsi. 

Vai koetko jostain syystä erilaisia haastavia henkilökohtaamisia työssäsi tai vapaa-ajalla? Tai toimit esimerkiksi turvallisuusalan työtehtävissä ja haastavien sekä aggressiivisten henkilöiden kohtaaminen on osa työtäsi. Kohtaat siinä tilanteessa takuulla stressiä. Haluatko hallita tilanteen ja välttää viimeiseen asti esimerkiksi voimankäytön, joka ei ole koskaan turvallista kenenkään kannalta. Opi hallitsemaan stressiä, tunnistamaan kehonkieltä ja käyttämään taktista neuvottelua tilanteen hoitamiseksi mahdollisimman pitkään ilman eskaloitumista. 

Stressi onkin todella monen asian taustalla, mutta sitä ei vain tule pohdituksi, varsinkaan sitten, kun stressi jo hallitsee elämää.

Mikä avuksi stressiin?

Onneksi tällekin asialle voi tehdä paljonkin. On sitten kyseessä organisaatio, ammattikunta, urheilija, yksilö tai yksilöistä muodostuva ryhmä, kaikille on hyötyä hallita stressaavia tilanteita. Esiintyjät, puhujat, kouluttajat, kilpailijat sekä turvallisuusala ja muut haastavia kohtaamisia työssään kokevat viranomaiset ovat vain muutamia esimerkkejä ammattiryhmistä, jotka kokevat eritasoista stressiä. Urheilijan kilpasuoritus saattaa epäonnistua stressin takia, vaikka harjoittelukausi olisi mennyt todella hyvin. Toisaalta on hyvä muistaa myös se, että ihminen pystyy stressaamaan itsensä hengiltä ihan vain sohvalla istuessaan.

Kaikkia ryhmiä ja yksilöitä voidaan valmentaa kestämään paremmin stressaavan nykyelämän paineita ja haasteita. Resilienssi ja tilannetaju ovat myös keskeisiä asioita stressinhallinnassa ja erilaisia työkaluja käyttämällä voidaan vaikuttaa paineensietokykyyn erilaisissa tilanteissa.

Ota yhteyttä, niin selvitetään miten voimme yhdessä parantaa elämän laatua, jaksamista, hyvinvointia työssä ja vapaa-ajalla, tehokkuutta, turvallisuutta ja tuottavuutta. Asiakkaan toiveet ja tarpeet huomioiden rakennamme yhdessä yksilöidyn tien stressittömämpään elämään, olipa sitten kyseessä mikä tahansa elämässäsi stressaava asia.

Tieteellisesti toimivaksi todettu

Stressinhallintavalmennuksessa käytetään muun muassa metodia nimeltään iPREP (International Professional Resilience & Efficiency Program), joka on osa Mind Coach® Certified Trainer -menetelmää ja sen toimivuudella on vahva tieteellinen näyttö. Menetelmien taustalla on kansainvälinen tutkimus- ja valmennustiimi, joka koostuu psykologian professorista, resilienssistä väitelleestä filosofian tohtorista, psykiatrista ja henkiseen suorituskykyyn erikoistuneesta ammattivalmentajasta.

Valmennusmenetelmä on kehitetty alun perin poliisin valmiusyksikön eli Karhuryhmän äärimmäisiin tilanteisiin. Menetelmä toimii todistetusti ääriolosuhteissa ja juuri siksi se toimii vielä paremmin jokapäiväisessä stressinhallinnassa – arjessa, työssä ja elämässä.

Acceptance and Commitment Therapy, ACT (hyväksymis- ja omistautumisterapia) on yksi käyttämistäni työkaluista mm. stressinhallinnassa, tilanteiden jälkipurussa, haastavissa henkilökohtaamisissa ja kaikessa muussa valmentamisessa ja kouluttamisessa.

Terapia ja Mindfulness, valmennukset ja ohjaukset

Tarjolla myös kognitiivisen lyhyt- ja käyttäytymisterapian erityispätevyyttä sekä skeema- ja mooditerapiaa, jos elämänlaatu ja työkyky on jo päässyt heikkenemään. Ota rohkeasti yhteyttä, jos tunnet tarvetta keskustella jostakin mieltäsi painavasta asiasta.

Tarjolla myös mindfulness-ohjausta yksityishenkilöille ja ryhmille, kysy lisää.

Sertifioitu valmentaja palveluksessanne, luottamuksella. Oli sitten kyseessä stressin ennaltaehkäisy, jo kumuloitunut tilanne, yritys/henkilöstövalmennus tai terapia, ota yhteyttä. 

Lisätiedot ja yhteydenotot: hakulinen.jukka@outlook.com / puh. 0400 600 902

Mind Coach® Certified Trainer

Jukka Hakulinen
hakulinen.jukka@outlook.com