TAUSTAA

Kiinnostukseni turvallisuuteen laajassa mielessä on viitoittanut tietäni nykytilanteeseen ja työhöni turvallisuusammattilaisena. Pitkä kokemus on tuonut mukanaan realistisen käsityksen haastavien tilanteiden ja väkivallan kohtaamisesta. Mielestäni on esimerkiksi ensiarvoisen tärkeää ymmärtää erot termien, hätävarjelu, itsepuolustus ja voimankäyttö, takana. Liki elämänmittainen harrastukseni kamppailulajien parissa on ollut keskeinen vaikutin oppia ymmärtämään ihmismieltä, ihmisen toimintaa ja reagointia eri tilanteissa.  

Ensimmäinen työturvallisuuteenkin liittyvä koulukseni omalla kohdallani oli jo liki 40 vuotta sitten. Kokemus on todella vankkaa siis työturvallisuudenkin puolella.

Lisäksi mielenkiintoni ja paneutumiseni turvallisuuteen, stressin hallintaan, psykologiaan, ihmisen fyysisiin ominaisuuksiin, neurotieteeseen, ihmisen käyttäytymisoppiin, kehonkieleen, väkivaltaisen käyttäytymisen taustoihin ja ennakointiin tuovat asioihin juuri aiemmin mainitun realistisen ajattelun. Yksi osa omasta kouluttautumisestani on tapahtunut Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella. Siksi olen myös Poliisihallituksen hyväksymä järjestyksenvalvojakouluttaja  sekä vartijoiden- ja järjestyksenvalvojien voimankäytön kouluttaja. Lisäksi suoritettuna ovat mm. turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, tapahtuman turvallisuusvastaavan koulutusohjelma, väkivallan uhkaan varautumiskoulutuksia, jne. Tieturva2 – pätevyys kuuluu myös suoritettuihin osaamisalueisiin.

Tätä nykyä olen myös sertifioitu stressinhallintavalmentaja/kouluttaja. Oppiaiheisiini on kuulunut myös taktinen neuvottelu haastavien ja aggressiivisten henkilöiden kohtaamistilanteissa ja myös muu neuvottelutaito sekä kehonkieli ja sen hyödyntäminen eri tilanteissa. Edellä mainittuihin liittyvä hyvinvointi työssä ja vapaa-ajalla on ollut tärkeä osa kouluttautumista.  

Laajan käytännön työkokemuksen lisäksi koulutus- ja valmennuskokemusta on myös runsaasti. Erilaisia käytännön läheisiä itsepuolustus- ja turvakoulutuksia olen pitänyt vuosien varrella mitä erilaisimmille ryhmille ja henkilöille sekä eri ammatissa toimiville. Kamppailulajit ovat olleet merkittävä osuus valmennustehtävissä mutta erilaisia oheisharjoituksia on myös muihinkin lajeihin tullut vedettyä vuosien mittaan. Yksittäisellä luennollakin on parhaimmillaan ollut kuulijoita yli 350 henkilöä eri ammattialoilta.

Olen toiminut ja toimin edelleen koulutuksien lisäksi työkseni aktiivisesti ravintoloiden ja tapahtumien järjestyksenvalvonta-, turvallisuusjohto/päällikkö-, henkilösuojaus-, vartija-  ja muissa vastaavissa tehtävissä. Edellä mainituista tehtävistä saatuja kokemuksia hyödynnän ja tuon vahvasti esiin myös koulutuksissani.

 – Jukka Hakulinen