TAUSTAA

Käytännössä jo lapsena alkanut kiinnostus kamppailulajeja kohtaan on viitoittanut tietäni nykytilanteeseen ja työhöni turvallisuusammattilaisena. Pitkä kokemus on tuonut mukanaan realistisen käsityksen haastavien tilanteiden ja väkivallan kohtaamisesta. Mielestäni on esimerkiksi ensiarvoisen tärkeää ymmärtää erot termien, hätävarjelu, itsepuolustus ja voimankäyttö, takana.

Lisäksi mielenkiintoni ja paneutumiseni stressin hallintaan, psykologiaan, ihmisen fyysisiin ominaisuuksiin, neurotieteeseen, ihmisen käyttäytymisoppiin, kehonkieleen, väkivaltaisen käyttäytymisen taustoihin ja ennakointiin tuovat asioihin juuri aiemmin mainitun realistisen ajattelun. Yksi osa omasta kouluttautumisestani on tapahtunut Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella. Siksi olen myös Poliisihallituksen hyväksymä järjestyksenvalvojakouluttaja  sekä vartijoiden- ja järjestyksenvalvojien voimankäytön kouluttaja. Lisäksi suoritettuna ovat mm. turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinto, tapahtuman turvallisuusvastaavan koulutusohjelma, väkivallan uhkaan varautumiskoulutuksia jne. Tätä nykyä olen myös lisensoitu stressinhallintavalmentaja/kouluttaja. Oppiaiheisiin on kuulunut myös taktinen- ja muu neuvottelu sekä kehonkieli ja sen hyödyntäminen eri tilanteissa.  

Laajan käytännön työkokemuksen lisäksi koulutus- ja valmennuskokemusta on myös runsaasti. Erilaisia käytännön läheisiä itsepuolustus- ja turvakoulutuksia olen pitänyt vuosien varrella mitä erilaisimmille ryhmille ja henkilöille sekä eri ammatissa toimiville. Kamppailulajit ovat olleet merkittävä osuus valmennustehtävissä mutta erilaisia oheisharjoituksia on myös muihinkin lajeihin tullut vedettyä vuosien mittaan. Yksittäisellä luennollakin on parhaimmillaan ollut kuulijoita yli 350 henkilöä eri ammattialoilta.

 

Olen toiminut ja toimin edelleen koulutuksien lisäksi työkseni aktiivisesti ravintoloiden ja tapahtumien järjestyksenvalvonta-, turvallisuusjohto/päällikkö-, henkilösuojaus-, vartija-  ja muissa vastaavissa tehtävissä. Edellä mainituista tehtävistä saatuja kokemuksia hyödynnän ja tuon vahvasti esiin myös koulutuksissani.

 – Jukka Hakulinen